Kelulusan Pinjaman akan diketahuhi dalam masa berunding antara office dan peminjam.